Dagdrömmar

De allra flesta har någon gång dagdrömt. Att dagdrömma är att tillfälligt koppla bort sinnet från omgivningen, då man istället upplever bilder och visioner, ofta av ens ambitioner och förhoppningar. Till skillnad från vanliga drömmar sker detta i vaket tillstånd.

När en person dagdrömmer får han eller hon ett frånvarande utseende och kan vara svår att få kontakt med. Blicken ser ofta tom ut och är fäst på ingenting. Det beror på att personen i fråga istället ser syner om tänkta drömscenarier, till exempel att man lyckas med ett svårt prov, att man innehar en högt uppsatt position eller att man äntligen har flyttat utomlands, som man drömt om. Om det sistnämnda gäller dig, och du har dagdrömt om att flytta till USA, kan Crown Relocations hjälpa dig med alla detaljer.Helleu_-_Daydream

Det finns många olika typer av dagdrömmar, och forskare och psykologer har inte lyckats komma överens om en övergripande definition, men samtliga är överens om att dagdrömmande uppfyller kriterierna för att klassas som mild dissociation, det vill säga att man avskärmar sig från sina upplevelser. Något som kan skilja mellan olika personers dagdrömmar är hur djupt in i drömmen de går; för vissa innebär att dagdrömma att se starka, drömliknande mentala bilder, medan andra använder ordet för att avse svagare bilder, att återuppleva gamla minnen, att planera framtiden eller bara att vara disträ och frånvarande.

Genom historien har dagdrömmandet haft negativa associationer. Detta började i samband med den industriella revolutionen, då människan blev ett verktyg i ledet på fabrikerna. Då fanns det inte utrymme för kreativt tänkande, och dagdrömmande sågs som ett tecken på lathet. Än värre, det sågs som något farligt; på sent 1800-tal argumenterade Toni Nelson för att dagdrömmar som involverade högtflygande fantasier var önsketänkande för att tillfredsställa en själv. Denna uppfattning fastnade i människors medvetande, och ännu på 1950-talet varnade vissa psykologer föräldrar att inte låta sina barn dagdrömma, för att det kunde leda till neuros eller psykos.

Faktum är dock att dagdrömmande kan leda till kreativitet. Flera exempel genom historien har visat hur människor med skapande yrken, som kompositörer, författare och filmskapare har hittat nya idéer efter att ha dagdrömt. Likaså forskare, matematiker och fysiker har utvecklat nya teorier och gjort framsteg genom att dagdrömma.