Drömmar om döden

Att drömma att någon dör – en vän, familjemedlem eller till och med en själv, är ämnet för många människors värsta mardrömmar. Kanske kommer det därför som en överraskning, men är förhoppningsvis också trösterikt, att drömmar om döden i de flesta fall är något positivt. De kan hjälpa hjärnan att hantera sorg, men handlar faktiskt för det mesta inte alls om döden i bokstavlig mening, utan bör tolkas symboliskt. Hur ett drömtema bör tolkas varierar naturligtvis från person till person baserat på deras personlighet, förflutna samt nuvarande situation, men i grova drag går det att dra ett antal olika slutsatser från drömmar om döden.

Drömmar om en avliden närstående kan vara en viktig del i sorg-processen. Drömmar är hjärnans sätt att bearbeta tankar och känslor via undermedvetandet, och det är just det undermedvetna tunga ämnen som döden ofta förpassas till. Då någon just avlidit är det många praktiska och mycket specifika saker som måste skötas – hitta en begravningsbyrå i Malmö, rensa ut dödsboet på söndag – och sorgen som sådan skjuts undan från vardagen och manifesterar sig i form av drömmar istället. Drömmarna kan också fungera som ett sista farväl till den avlidne, samt en påminnelse om att relationen till denne trots allt består.

Död i drömmar är också en mycket vanlig symbol för förändring av något slag – slutet på något gammalt, och början på något nytt. Drömmen markerar ett symboliskt slut och en öppning för självreflektion, enligt psykoteraputen Jeffrey Sumber. Denna typ av drömmar sker ofta vid en övergångsperiod mellan två faser i livet, till exempel vuxenblivandet, eller vid andra stora livsförändringar som att skaffa ett nytt jobb, gifta sig eller skilja sig.

En undermedveten önskan eller ett behov av förändring kan också uttryckas genom drömmar om döden. Detta gäller externa förändringar såväl som interna – om du drömmer om din egen död kan det symbolisera att en del av dig själv såsom ett icke önskvärt personlighetsdrag eller en ohälsosam vana så att säga behöver ”dö” och att du är redo att utvecklas och förnya dig.

Att drömma om någon annans död kan syfta på relationen till personen ifråga, om du till exempel drömmer att ditt ex dör kan det vara ett tecken på att du är i behov av att gå vidare från den avslutade relationen och bearbeta känslorna för exet, men ska oftast ses symboliskt: vad kan personen och drömmens kontext tänkas representera i fråga om dig själv och ditt liv?

För de allra flesta är döden något tabu som vi helst undviker att prata om. Tanken på döden – vår egen såväl som andras – är skrämmande. Att undertrycka dessa tankar är dock inte hälsosamt, och drömmar om döden kan därför vara ett sätt för vårt undermedvetna att bearbeta ämnet.

Det finns alltså många olika förklaringar till varför vi drömmer om döden, och med lite introspektion kan det visa sig finnas djup mening och mycket att lära från drömmarna – även de smärtsamma. Om inget annat kan de vara ett sätt att påminna oss om att värdesätta de vi älskar och har i livet, samt hur värdefullt livet som sådant är.