Varför drömmer vi?

Frågan om varför vi drömmer är inte helt lätt att besvara. Det beror till stor del på att drömmar i såpass hög grad är flytande. Symbolik blandas med verkliga händelser, bortträngda neuroser, minnen och händelser som kan upplevas som omen. Även om det finns många gemensamma nämnare mellan olika slags drömmar är skillnaderna tillräckligt stora för att det ska bli enormt svårt att ge ett entydigt svar på frågan om varför vi drömmer.

Alla drömmar är inte abstrakta och obegripliga. Inte minst husdrömmarna so du går och funderar över varje dag. Att förverkliga dem ligger betydligt närmare till hands än vad det är lätt att tro, särskilt om du väljer en prisvärd och kvalitativ firma att köpa materialen från. Oavsett om du funderar över ett större projekt, som en helrenovering, eller bara vill genomföra mindre förbättringar någonstans i hemmet är byggmax ett bra alternativ.

Finns olika teorier

Att det är så svårt att komma fram till någon tillfredsställande förklaring till varför vi drömmer framstår som mer begripligt om vi tänker på att det inte bara är syftet med drömmar som är osäkert. Vi är inte ens helt säkra på varför människor sover.

Självklart är det många som gjort försök att formulera seriösa teorier om varför vi drömmer. Vissa forskare menar att drömmar inte fyller någon funktion alls. De är helt enkelt bara en bieffekt av biologiska processer som pågår när vi sover. Det är dock inte den dominerande hållningen även om det inte finns någon konsensus om vad syftet är. Låt oss titta på två angränsande teorier om drömmar som delar av vetenskapsvärlden förespråkar idag.

Drömmar är minnes-konsolidering

När vi drömmer är det helt enkelt ett sätt för våra hjärnor att bearbeta information från föregående dag. När drömmarna handlar om saker och ting som inte tycks ha det minsta att göra med dina dagsupplevelser är det för att tankar som väckts under dagen startar associationskedjor till tidigare minnen, tankar och upplevelser.

Drömmar bearbetar våra känslor

En intressant teori säger att drömmar befinner sig i ena änden av ett spektrum där vårt vakna tillstånd befinner sig i den andra. När vi är vakna är vi fokuserade och våra mentala processer är linjära och väl avgränsade. När vi sedan rör oss genom olika sömnstadier sjunker våra tankar i fokusnivå. Från vaket och fokuserat tillstånd genom dagdrömmar ner till drömmar som är det minst fokuserade tillståndet. Vad som guidar drömmarnas sammansättning när vi är i det djupaste tillståndet är de känslor som dominerar vårt vakna tillstånd. Om vi mår bra i vardagen präglar det våra drömmar i positiv riktning, det finns helt enkelt inte så mycket att bearbeta då. Om vi är med om traumatiska händelser däremot, då fungerar drömmarna som en slags långsiktig och undermedveten bearbetningsprocess.