REM-sömn

REM är en förkortning för rapid eye movement och kallas även för drömsömn eftersom det är den period under sömnen som man ofta drömmer. Under denna sömnperiod har hjärnans nervceller samma grad av aktivitet som när man är vaken och ögonen rör sig snabbt. Andningen blir snabbare och mer oregelbunden under REM-sömn och hjärtfrekvensen samt blodtrycket ökar också till nivåer som nästan motsvarar nivåerna i vaket tillstånd. REM-sömn förekommer i cykler på cirka 90-120 minuter under hela natten och står för upp till 20-25 % av den totala sömntiden hos vuxna människor. Hur stor andel av sömnen som är REM-sömn minskas med åldern och en nyfödd bebis kan till exempel spendera hela 80 % av den totala sömnperioden i REM-sömn. Det är timmarna precis innan man vaknar som domineras av REM-sömn, det vill säga den senare halvan av sömnperioden. Det är ofta den lättaste sömnen och väcks man under en sådan period känner man sig vanligtvis pigg.

Varför behövs REM-sömn egentligen?

Exakt vad som händer när vi sover och varför vi behöver REM-sömn är fortfarande lite av en gåta, även om forskarna hela tiden gör framsteg i området. Sömnen består av olika stadier och under stadium tre och fyra befinner vi oss i djupsömn. Det är då den fysiologiska återhämtningen sker och går man miste om den känner man sig trött och energilös. REM-sömnen kommer efter djupsömnen och under den sker den psykologiska återhämtningen och olika typer av psykologiska processer aktiveras. Minnesinlagring är ett exempel på en sådan process. När vi lär oss något under dagen kommer kunskapen att etsa sig fast under REM-sömnen. Forskning visar att människor som inte får tillräckligt med REM-sömn har svårt att komma ihåg vad de hade lärt sig innan de somnade. En studie på råttor har även visat att enbart 4 dagars brist på REM-sömn påverkar cellförökningen i den del av hjärnan som bidrar till långtidsminnet. Det är även mycket troligt att kombinationen av REM-sömn och vanlig sömn är viktig både för inlärning och minne.

Att få mer viktig sömn och drömma mer

Att missa REM-sömnen ofta är givetvis inte bra, men som tur är har kroppen ett eget sätt att reglera det på. Nästa gång man lyckas somna ökar nämligen REM-sömnen och man spenderar längre tid i detta stadie. Någonting som många frågar sig är vad drömmar egentligen är för någonting. Eftersom de uppstår under REM-sömnen kan man dra slutsatsen att det troligtvis är psykologiska processer som sker. Om det är vårt undermedvetna som försöker säga oss något eller om det helt enkelt är ett sätt för psyket att göra sig av med information som egentligen inte behövs är det ingen som vet. Vissa säger dock att det går att stimulera drömmar på olika sätt, som till exempel genom att tänka på något man vill drömma om innan man somnar. En del tar till lite mer annorlunda metoder som till exempel användning av kreativ utklädnad för barn och vuxna som eggar fantasin innan sovdags. Andra använder sig av olika meditationer eller andningsövningar.