Fritz_Schwimbeck_-_My_Dream,_My_Bad_Dream._1915
Drömmar

Sömnparalys

Sömnparalys är en form av hypnagog eller hypnopomp hallucination, det vill säga en hallucination som uppkommer i samband med att man håller på att somna eller håller på att vakna […]