Drömmar

Mardrömmar

Drömmar är en mystisk värld av flera anledningar. Det är något som bara utspelar sig i våra huvuden, men som trots det kan kännas mycket verkligt. Det är också mycket […]

Drömmar

Sömnparalys

Sömnparalys är en form av hypnagog eller hypnopomp hallucination, det vill säga en hallucination som uppkommer i samband med att man håller på att somna eller håller på att vakna […]