Mardrömmar

Drömmar är en mystisk värld av flera anledningar. Det är något som bara utspelar sig i våra huvuden, men som trots det kan kännas mycket verkligt. Det är också mycket svårt för utomstående (däribland forskare) att ta del av vad som utspelar sig i andras drömmar, vilket gör dem till helt unika, individuella upplevelser.

Därmed inte sagt att forskare inte har försökt förstå vad vi drömmer och varför vi drömmer, och mer specifikt, varför vi drömmer mardrömmar. Alla drabbas sannolikt av mardrömmar någon gång, men för vissa är det ett återkommande problem som stör deras nattsömn och ger psykologiska problem även under dagtid. Drömmar sker under REM-sömnen. Det enda effektiva sättet att ta reda på vad någon drömmer är därför att väcka personen under deras REM-sömn och fråga dem vad de drömde om. Forskare har gjort just detta, och kommit fram till att de allra flesta drömmer mardrömmar eller otäcka drömmar under sin REM-sömn. Att man inte alltid kommer ihåg dem beror på att man lätt glömmer drömmar om man vaknar efter REM-sömnen. En del forskares teori om varför vi drömmer mardrömmar är att det är en kvarleva från förhistorisk tid, då människan var tvungen att ständigt vara beredd att reagera på hot från vilddjur och andra faror. Mardrömmarna kan då ha varit ett sätt att träna kroppen och sinnet inför dessa situationer.horror-270304_640

Genom enkäter och undersökningar har man också kommit fram till vilka som är några av de vanligaste mardrömmarna. De allra vanligaste är mardrömmar om att falla. Många drömmer också om att tappa sina tänder, om att vara jagad och om att dö.

En sak som kan orsaka orolig sömn för många är ekonomin, till exempel om man har pengar att driva in eller om man är på den andra änden och har stora skulder. I båda fallen kan man bli hjälpt av att det företag som sköter indrivningen hanterar situationen väl. Intrum kan till exempel hjälpa till med alla tjänster som rör inkasso, och göra hela processen mindre mardrömslik. Om man har problem med mardrömmar menar annars hjärnforskaren Mats Fredriksson att det enda man kan göra är att försöka tänka på något roligt eller trevligt innan man ska somna – vilket till och med han erkänner är lättare sagt än gjort.