Freuds drömtydning

Sigmund Freud var en läkare och författare från Österrike som blivit känd mest för sina tankar och grundandet av psykoanalysen. Det mest kända verket är Drömtydning (Die Traumdeutung) från 1900 och där kan man läsa om hur han ansåg att drömmar kunde tolkas och förstås. Freud ansåg att händelserna i vår uppväxt och eventuella störningar i våra utvecklingsfaser är det som formar våra personligheter. Barndomen har en stor betydelse i psykoanalysen. Mardrömmar, neurotiska tillstånd och andra ”besvär” är produkter av trauman vi varit med om, stora eller små.

Drömtydning
Freud ansåg att genom tolkning av människors drömmar kunde man få tillgång till undermedvetna tankar, känslor, tidigare upplevelser och drifter. Som läkare och neurolog ansåg han att patienternas drömmar var värdefulla i behandlingen av neurotiska patienter. Tidningen Populärhistoria ger exempel på fall som Freud jobbat med. Hans teorier kretsade kring underliggande sexuella motiv och att människan styrs av drifter. Psykoanalysen finns till viss del kvar än idag men har till största delen ersatts av en mer behavioristisk eller humanistisk synvinkel. Idag anser man oftast att människans beteenden är ett resultat av kombinationen mellan arv och miljö, det vill säga vad vi har med oss i generna tillsammans med personlighetsdrag och våra upplevelser och erfarenheter från livet.

lies on a cloud

Detet, jaget och överjaget
Freud ansåg att alla människor har tre olika dimensioner eller nivåer i personligheten. Detet är någonting underliggande som vi inte har kontroll över och som styr våra drifter och impulser. Här är sexualitet och aggression framträdande. Överjaget hanterar de sociala lagar som vi måste följa i samspel med andra och styr känslor av skuld, skam och självkänsla. Jaget är det som medlar mellan detet och överjaget för att försöka hitta en balans. Enligt Freud så har detet en stor betydelse för människans agerande, och att det bara är överjaget som hindrar människor från att gå och göra direkt olämpliga handlingar sett till de sociala normerna. Drömmarna blir en kanal för de drifter vi vill följa och även för de händelser och trauman som vi varit med om, främst i vår barndom.

Vad tror du själv? Har våra drömmar en koppling till vårt undermedvetna? Har du koll på dina medvetna drömmar i livet och hur du uppnår dem? Genom att sälja guld som ändå bara ligger hemma och samlar damm kan du få pengar över för att uppnå några av dina drömmar.