Déjà vu

”Déjà vu” är franska, och betyder bokstavligen ”redan sett”. Detta uttryck har lånats in till en rad olika språk, bland annat engelska och svenska, för att avse det fenomen som tar sig uttryck i att man tycker sig uppleva något som man redan upplevt tidigare. Ibland specificerar man detta genom att säga att déjà vu är en känsla av att något är välbekant, medan déjà vécu är känslan av att man redan genomlevt en händelse tidigare.

Det finns två typer av déjà vu. Den ena är en patologisk form av déjà vu, som förknippas med epilepsi, den andra en icke-patologisk form, som snarare är ett psykologiskt fenomen och som kan uppstå hos människor utan epilepsi eller andra sjukdomar.cats-374085_960_720

Många har genom historien försökt förklara vad déjà vu beror på, med mer eller mindre vetenskapliga teorier. De mindre vetenskapliga förklaringarna har bland annat inneburit att man tror att déjà vu är en form av förutsägelse eller profetia. Andra förklarar déjà vu med att en händelse upplevs som bekant för att man tidigare har drömt om en liknande händelse eller plats, och sedan glömt drömmen fram tills att något i den vakna världen påminner en om den. Vetenskapen lutar dock mer åt att déjà vu är en form av minnesavvikelse. En teori innebär till exempel att déjà vu uppstår när man känner en doft eller annan sinnesupplevelse som triggar associationer till en upplevelse eller känsla som man upplevt men inte kan minnas. En undersökning år 2012, där man visade deltagarna olika virtuella landskap, stödde denna teori, då nya landskap som liknande tidigare landskap visade en effekt liknande déjà vu på deltagarna.

De undersökningar av fenomenet som gjorts hittills visar inget samband mellan déjà vu och andra psykiska störningar – det är något som kan uppkomma hos helt friska individer med god minnesförmåga. Enligt en enkät som utfördes år 2004 hade två tredjedelar av USA:s befolkning någon gång upplevt déjà vu. Det är med andra ord vanligt förekommande, något som även andra studier bekräftar, då mellan 31 procent och 96 procent av deltagarna i dessa studier uppgett att de upplevt fenomenet. Om man däremot har långa episoder av déjà vu, eller upplever det mycket ofta, i kombination med till exempel hallucinationer, kan det vara ett tecken på neurologisk eller psykisk sjukdom.

Något som kan ge en känsla av déjà vu är när man flyttar, och bär ut låda efter låda från lägenheten till flyttbilen. Om man vill slippa det kan man anlita en flyttfirma, som gör jobbet åt en. Du hittar en pålitlig flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se.