Drömmar

Déjà vu

”Déjà vu” är franska, och betyder bokstavligen ”redan sett”. Detta uttryck har lånats in till en rad olika språk, bland annat engelska och svenska, för att avse det fenomen som […]

Drömmar

Mardrömmar

Drömmar är en mystisk värld av flera anledningar. Det är något som bara utspelar sig i våra huvuden, men som trots det kan kännas mycket verkligt. Det är också mycket […]

Drömmar

Sömnparalys

Sömnparalys är en form av hypnagog eller hypnopomp hallucination, det vill säga en hallucination som uppkommer i samband med att man håller på att somna eller håller på att vakna […]