Sömnparalys

Sömnparalys är en form av hypnagog eller hypnopomp hallucination, det vill säga en hallucination som uppkommer i samband med att man håller på att somna eller håller på att vakna upp. Andra liknande hallucinationer kan vara hörselhallucinationer, det vill säga att man hör ljud som inte har någon faktisk ljudkälla. (Om man har det motsatta problemet, det vill säga att man inte hör ljud som har en faktisk ljudkälla, kan man lida av en hörselnedsättning. Om du letar efter en hörselmottagning i Stockholm av den anledningen hittar du en på Horbart.se.)

Sömnparalys är dock en mer skräckinjagande form av hallucination än en hörselhallucination. Tillståndet kallas också sömnförlamning, just eftersom kroppen känns förlamad. Tillståndet beror på att kroppen under REM-sömnen stänger av de allra flesta av kroppens viljestyrda muskler. Det är detta som gör att du i drömmen kan springa, hoppa och göra andra rörelser som känns verklighetstrogna, utan att du faktiskt rör dig i sängen. Det enda undantaget från detta är ögonen, som rör sig på riktigt precis som de gör i drömmen. När man drabbas av sömnparalys stänger kroppen av muskelkontrollen för tidigt eller för sent, vilket gör att man är vid medvetande men inte kan kontrollera någon del av sin kropp eller tala.John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare

Bara denna paralys kan vara tillräckligt skrämmande, och många drabbas av panik då det händer. Sömnparalys är dock inte farligt, och går över av sig själv efter ett tag. De som drabbas av sömnparalys regelbundet kan dock fortfarande bäva inför det, eftersom det också händer att man upplever verklighetstrogna hallucinationer under tillståndet. Ofta är dessa hallucinationer mardrömslika, då man fylls av en känsla av skräck och ser ett monster av något slag i rummet, vid sängen eller till och med sittandes på ens bröst. Den sistnämnda hallucinationen brukar uppstå i samband med en känsla av att man kvävs eller inte får luft. Maran från den svenska folktron har sitt ursprung i detta fenomen, och ordet ”mardröm” användes till en början för att avse sömnparalys. Senare har dock betydelsen vidgats till att omfatta alla otäcka eller skräckfyllda drömmar.

Sömnparalys uppstår ofta tillsammans med andra sömnstörningar, till exempel narkolepsi, och andra problem som migrän och ångeststörningar, men det kan också drabba personer som inte lider av något av dessa symptom.