Hur vet du om en dröm är meningsfull?

Drömmar kan betyda många olika saker, inte minst ge oss en indikator på hur bra vi sover. Känner du igen känslan av att vakna efter att ha drömt någonting särskilt intensivt men inte förstå överhuvudtaget vad drömmen handlade om? Allt var abstrakt, märkligt och ogreppbart. Hur kan en sådan dröm alls ha någon betydelse? Många experter på drömmar skulle säga att alla drömmar har en mening. Om du inte förstår en dröm så är det bara för att du inte förstår det symboliska språket i dina egna drömmar.

Det är ofta så att drömmar är abstrakta och svåra att förstå. Sällan är drömmarna såpass tydliga att vi när vi vaknar enkelt kan utbrista: “Aha, den där drömmen handlade om att pensionsspara” eller vad den nu kan ha handlat om.

Vem är det som skapar din dröm? Om det är du som drömmer så är det såklart du som skapar drömmen. Om du tänker att drömmen är meningslös så betyder det i förlängningen att dina tankar också är meningslösa. Så kan det ju inte vara?

Att förstå det symboliska språket i dina egna drömmar kräver övning. Du behöver helt enkelt träna på att fundera över vad det är dina drömmar försöker säga dig. Hur kommer du närmare förståelse av dina egna drömmar?

Genom att ställa frågor till dig själv. Böcker om drömtydning kan bara hjälpa dig till en viss nivå. Problemet med traditionell drömtydning är att den lägger för stor tilltro till att föremål och symboler har samma betydelse för oss alla. I själva verket är våra associationer och känslor såpass individualiserade att din tolkning av ett visst skeende kan vara mycket långt från min upplevelse av samma sak.

Så om du till exempel vill försöka få klarhet i vad det betyder när du stöter på specifika personer i dina drömmar då måste du börja nysta i vad du upplevt. Vilka personer var med i din dröm och vad vet du om dem? Varför tror du att de dök upp i din dröm? Var det personer du känner eller personer du aldrig sett? Ta till exempel om en av dina vänner dyker upp i en dröm. Fråga dig då om din vän var samma person som du möter i ditt vakna liv? Personen kanske ser exakt ut som din vän gör i verkligheten men är i själva verket en representation av din vän som utgörs av summan av dina minnen. Vad det här i slutändan kan innebär är att din dröm avslöjar någonting om hur du vill att relationen till din vän ska se ut, eller vad du vill att din vän ska göra för dig. Hur vet du då när du fått klarhet? Det finns inget enkelt svar på den frågan, du måste helt enkelt lita till din intuition.