Sanndrömmar

Många undrar om det som kallas sanndrömmar verkligen är ett fenomen som finns och om man ska ta dem på allvar. På det finns det inte något entydigt svar.

 

Sanndrömmar och Svenska kyrkan
På en fråga som handlade om bland annat sanndrömmar svarade Svenska kyrkans representant i princip är att sanndrömmar är ett naturligt fenomen. Han vidareutvecklade frågan till att omfatta flera referenser till flera passager i bibeln som inbegriper drömmar. Han nämner exempelvis att det ser ut som att det inte råder någon som helst tvekan om att det är Gud som talat till den som drömt.

 

Josef – de goda åren och nödåren
Ett exempel på en sanndröm från Gamla testamentet är berättelsen om Josef, som blev chefsrådgivare åt en farao i Egypten. Josef hade då han satt i fångenskap haft flera sanndrömmar som förespådde att Egypten skulle drabbas av sju svåra år. I sin roll som chefsrådgivare åt Farao, rekommenderade han att befolkningen skulle tvingas att spara under de sju goda år som föregick de kommande nödåren.

Your chance

 

Sanndrömmar finns
Att sanndrömmar återberättas i Bibeln kan ändå i en vetenskaplig mening inte verifiera att fenomenet förekommer. Däremot anser psykologen David Ryback att han funnit belägg för att de existerar. Han bygger sin slutsats på ett mångårigt arbete med patienters drömmar.

Den som önskar läsa mer om David Rybacks iakttagelser kan läsa mer om det i dennes bok med titeln Sanndrömmar & drömtolkning, som finns att antingen låna på ett bibliotek eller köpa på ett antikvariat. Den hågade kan också få lära sig David Rybacks metod för hur man kan skulja på de förebådande drömmarna och de vanliga drömmarna som är en urladdning från nervsystemet. Ryback är en stark förespråkare för att man ska ta drömmar på stort allvar.

 

Sanndrömmar – olika karaktär
Enligt Louise Minerva-Li, som gjort det till sitt livsverk att arbeta med drömmar och drömtolkning, har alla människor sanndrömmar någon gång i livet. Sanndrömmar finns i olika typer. En del är varseldrömmar, prekognitiva drömmar eller påvisande, vägledande drömmar som besannas. Det uppstår då drömmaren inte erhållit någon insikt eller åstadkommit en förändring i sitt liv som sanndrömmen varslat för.