Klardrömmar

Från forskningshåll heter det att numera att drömmen är ett resultat av urladdningar i nervsystemet. Det som avses är då det de drömmar som sker under de alternativa medvetandetillstånden REM- och NREM-sömn. Tidigare trodde forskarna att drömmar bara inträffade under REM-sömn allt det stadium av sömnen där Rapid Eye Movement, snabba ögonrörelser förekommer. Under NREM perioden har forskarna nu fått insikt om att drömmarna är mer resonerande till sin karaktär. Alltså en form av inre monolog. Det är förmodligen under NREM som individer får lösningar på upplevda problemsituationer.

Under REM-sömnen kan fenomenet klardröm uppstå. Fenomenet är det som kallas klardröm, något som inträffar mellan djupsömn och vakenhet. Även kallat klardrömmande REM-sömn med inslag av vakenhet.

 

Slumpmässiga urladdningar

Urladdningarna av nervsystemet kommer av stimuli inifrån. Drömmaren får sinnesintryck via impulser till hjärnbarken. Eftersom dessa urladdningar är helt slumpmässiga blir drömmarna ofta helt absurda för individen som vaknar ur en helt galen nattdröm. Ofta är det så att drömmarna är förknippade med händelser eller tankar som upptar individen vakna liv. Dessa har en tendens att införlivas i drömmens värld. Drömmar är ett sätt för sinnet att sortera dagens händelser. För att inte störa den viktiga sömnen kan det vara en god idé att skaffa sig solskydd från markiser i Stockholm. Det är ett sätt att slippa få in störande solljus då man sover. Det medför att rummet känns både svalt och skönt.

open door Quarter
open door Quarter

 

Klardrömmar

Det händer att en person drömmer det som kallas klardrömmar. Då avses det att personen är medveten om att den drömmer. Det kallas för lucid dreaming på engelska. Den som är intresserad av att få uppleva klardrömmar kan ställa in sig mentalt på att få uppleva sådana före sänggåendet och insomnandet. Det kräver en del träning och att man kan disciplinera sina tankar också så att de inte vandrar fritt. Då man låter tankarna vandra fritt somnar man i regel i en alldeles vanlig sömn – oftast utan klardrömmar. Att kunna drömma klardrömmar är inte alla förunnat. De flesta människorna drömmer klardrömmar endast någon gång under sin livstid. Under en klardröm är man vaken och kan till och med känna in den miljö var drömmen utspelas. Man kan känna kläderna man bär och påverka det som händer i drömmen i tid och rum. Är det en återkommande dröm kan man ändra ett mindre bra slut till ett bra slut. Något som kan påverka individen positivt i vederbörandes dagliga existens.