Hur tolkar du dina drömmar?

I den klassiska drömtydningen tolkar man drömmarna utifrån dolda symboler. Om du till exempel drömmer att du faller betyder det ofta att du är stressad. Om du flyger i drömmen innebär det att en börda har lyfts från dina axlar. På så sätt har man i tusentals år förklarat drömmarna som ansetts ha avslöjat våra innersta tankar och känslor. Filosofer i alla tider, från de gamla grekerna Platon och Aristoteles till Sigmund Freud, har använt drömtydningen som redskap för att förstå mer om vårt undermedvetna. Men nu ger sig vetenskapen in i matchen och levererar en helt annan förklaringsmodell.

Den klassiska drömtydningen

vad säger den klassiska drömtydningen om oss och våra drömmar? Jo som sagt, i den tolkar man ofta symboler i drömmarna för att förstå hur vi fungerar i vårt undermedvetna. Att vara naken i ett offentligt sammanhang är en vanlig dröm som symboliserar att du bär på skam. Att bli jagad i drömmen är ofta en symbol för att du lider av ett trauma eller ett olöst problem. En annan vanlig dröm är att tappa tänder. Detta kan betyda att du tappar ansiktet eller att någon har trampat på din stolthet. Om du går vilse i drömmen innebär det däremot att du är otrygg i en främmande situation eller känner dig stressad och inte lyssnar på dina egna behov.

Vetenskapen förklarar annorlunda

I den nya moderna vetenskapen använder man sig däremot av hjärnscanningar och fysiska tester för att hitta svar. Här fokuserar man på vilka typer av drömmar man har och hur ofta. Har du exempelvis klardrömmar, där du vet att du drömmer och kan styra handlingen, betyder det att du är en logisk och analyserande person. De som drömmer många olika drömmar under natten är läraktiga, bra på att hantera känslor och kreativa. Många är de vetenskapsmän och forskare som har vaknat på morgonen, upprymda av att ha kläckt sina bästa idéer och teorier under nattens drömmar! Oavsett vilken filosofi du väljer att lyssna på, är drömtydning ett intressant verktyg att använda för att lära dig mer om ditt undermedvetna jag.