När drömmer vi?

Alla människor drömmer, även om många säger att de inte gör det. Däremot kommer man inte ihåg alla drömmar. Under den så kallade REM-sömnen drömmer vi mest aktivt. REM-sömnen infaller ungefär fyra-fem gånger per natt och totalt cirka 90-120 minuter. Under de här perioderna rör sig ögonen snabbt och hjärnans neuroner är mer aktiva än när vi är vakna. Det här är också den lättaste sömnen och vaknar man eller blir väckt under den här tiden känner man sig ofta pigg. Under REM-sömnen är dessutom den viljestyrda muskulaturen förlamad på grund av en hämning av nervcellerna som ansvarar för signalöverföringarna mellan nerver och muskler.

Olika teorier om drömmar

Det finns många teorier om varför vi drömmer, men under drömmen bearbetar det centrala nervsystem information. Vi går igenom dagens alla intryck och sorterar bland dem. Många gånger handlar drömmarna om oss själva och de vi känner. vad säger vetenskapen om drömtydning och drömmarnas betydelse? Enligt Freud ska drömmar vara förträngda önskningar som vi inte låter komma fram när vi är vakna. Forskare har dock på senare år kommit fram till att våra drömmar visar hur det står till med vår hälsa, både vad gäller den psykiska och fysiska. Som exempel kan nämnas att drömmar där man faller, som är mycket vanliga, ska ha samband med blodtrycksförändringar eller blodsockerfall.

Kom ihåg dina drömmar

De flesta av oss glömmer våra drömmar väldigt snabbt. Ett knep för att komma ihåg dem är att vakna långsamt för att försöka behålla händelseförloppet och stämningen i drömmen. Att ha papper och penna bredvid sängen och snabbt skriva ner drömmen är också bra. Ofta är drömmar både unika och vaga och eftersom de inte upprepas är det svårt att komma ihåg dem. Drömmar som upprepas är lättare att minnas. Freud menade att vi inte ville komma ihåg våra drömmar medan forskarna anser att verkligheten tar över när vi vaknar och då tänker vi framåt istället för bakåt. Studier visar att 80% av våra drömmar är negativa och mardrömmar är inte ovanligt.